Jadwal Dokter Poliklinik (Pagi)

Khusus Pagi – Siang

PoliklinikSeninSelasaRabuKamisJumatSabtu
Syarafdr.Listyawatidr.Yudodr.Yudodr.Listyawatidr.Listyawatidr.Yudo
Bedah Umumdr.Endangdr.Rayadr.Daddydr.Endangdr.Rayadr.Daddy
Bedah Urologidr.Fitrah,SpUdr.Bagus,SpUdr. Herbayu, SpUdr.Bagus,SpUdr.Fitrah,SpUdr. Herbayu, SpU
Bedah Orthopedydr.Gatotdr.Nohadr.Nohadr.Gatotdr.Nohadr.Gatot
Bedah Syarafdr.Tito-dr.Rudi-dr.Rudi-
Bedah Anak-dr.Arya-dr.Arya--
Anakdr.Rivaidr.Rahmahdr.Thomasdr.Wisnudr.Wisnudr.Thomas
Anakdr.Yantidr.Charlesdr.Rivaidr.Yantidr.Charlesdr.Rahmah
Kulit dan Kelamindr.Retnodr.Retnodr.Retnodr.Retnodr.Retnodr.Retno
Kulit dan Kelamindr.Shintadr.Shintadr.Shintadr.Shintadr.Shintadr.Shinta
Jiwadr.Ummidr.Chrisnadr.Ummidr.Chrisnadr.Chrisnadr.Ummi
Parudr.Taufikdr.Taufikdr.Anthonydr.Taufikdr.Rahmayantidr.Anthony / dr.Rahmayanti
VCTdr.Apifdr.Apifdr.Apifdr.Apifdr.Apifdr.Apif
VCTdr.Adityadr.Adityadr.Adityadr.Adityadr.Adityadr.Aditya
THTdr.Faridadr.Faridadr.Satriadr.Satriadr.Satriadr.Farida
Kebidanandr.Bayudr.Chrisdr.Panjidr.Panjidr.Panjidr.Bayu
Kebidanandr.Chrisdr.Hindardr.Hindardr.Chrisdr.Bayudr.Hindar
Penyakit Dalamdr.Ettydr.Ettydr.Ettydr.Ettydr.Ettydr.Etty
Penyakit Dalamdr.Elzadr.Elzadr.Elzadr.Elzadr.Elzadr.Elza
Penyakit Dalamdr.Waluyodr.Waluyodr.Waluyodr.Waluyodr.Waluyodr.Waluyo
Penyakit Dalamdr.Juliusdr.Juliusdr.Juliusdr.Juliusdr.Juliusdr.Julius
Penyakit Dalam-----dr.Gerie
Jantungdr.Bambangdr.Nuruldr.Kabuldr.Bambangdr.Bambangdr.Bambang
Jantungdr.Fahmidr.Kabuldr.Fahmidr.Nuruldr.Nuruldr.Fahmi
Matadr.Riadr.Sridr.Yanthidr.Sridr.Sridr.Yanthi
Matadr.Sridr.Yanthidr.Sridr.Ria-dr.Sri
Matadr.Irsaddr.Irsaddr.Ria--dr.Irsad
Rehabilitasi Medikdr.Anita-dr.Anitadr.Anitadr.Anita-
Rehabilitasi Medikdr.Imandr.Iman-dr.Iman-dr.Iman
MCU2 Dokter2 Dokter2 Dokter2 Dokter2 Dokter2 Dokter
Gigi dan Mulutdrg Spesialis dan drg Umumdrg Spesialis dan drg Umumdrg Spesialis dan drg Umumdrg Spesialis dan drg Umumdrg Spesialis dan drg Umumdrg Spesialis dan drg Umum
Konsul/IGDdr.Fitrah,SpUdr.Bagus, SpUdr. Herbayu, SpUdr.Bagus, SpUdr.Fitrah,SpUdr. Herbayu, SpU
OKdr.Bagus, SpU & dr. Herbayu, SpUdr.Fitrah,SpUdr.Bagus, SpUdr.Bagus, SpU & dr.Fitrah,SpUdr. Herbayu, SpUdr.Fitrah,SpU & dr. Herbayu, SpU